Thermwork

Varmecentraler

 

 Thermwork
 Thermwork
 Thermwork
 Thermwork
 Thermwork
 Thermwork
 Thermwork
 Thermwork
 Thermwork

 

Varmecentralen er basen for ejendommens centralvarmeanlæg og varme brugsvand, og mange af de funktioner, som styrer ejendommens brugsvandsanlæg og centralvarmeanlæg, findes i varmecentralen. Derfor er det vigtigt at holde varmecentralens komponenter og automatik i god stand og sørge for, at driften er optimal, for at brugsvand og centralvarme fungerer, som det skal i hele ejendommen.

Hos Thermwork kan vi hjælpe jer med en gennemgang af jeres varmecentral for at fastlægge dens drift og tilstand samt behov for forbedrende tiltag. Skal I have renoveret jeres eksisterende varmecentral eller etableret en helt ny varmecentral, kan vi hjælpe jer hele vejen i gennem processen, fra fastlæggelse af arbejdsomfang og opstilling af budget, frem til at varmecentralen står færdig.

Ved at holde varmecentralen i god stand og med god drift, sørger man både for at forsyningssikkerheden i ejendommen er i orden og opnår samtidig besparelser på driften af varmecentralen. Udskiftning af ældre pumper til mere energieffektive pumper eller udskiftning af en varmtvandsbeholder, der udnytter fjernvarmen dårligt til en ny, der udnytter den effektivt er hurtigt tjent hjem og giver derefter direkte besparelser for ejendommen. Samtidig gavner det miljøet, at vi sørger for at have effektive anlæg, der udnytter energien bedst muligt.

Har jeres ejendom en fjernvarmebaseret varmecentral, og er der problemer med afkølingen af fjernvarmevandet, kan det meget vel hænge sammen med forhold i varmecentralen. Der kan dog også være anlæggets opbygning eller reguleringsforhold andre steder i bygningen, som skal justeres, for at udnyttelsen og afkølingen af fjernvarmen forbedres. Vi kan hjælpe jer med at finde årsagen og komme med løsninger, så I får mest muligt ud af fjernvarmen og undgår at betale for meget f.eks. pga. strafgift fra fjernvarmeværket.

 

Untitled.png

E/F Ole Suhrs Gade 18

Renovering af varmecentral

Bregentved Gods

Bregentved Gods

Etablering af flisfyret kedel