Thermwork

Vand- og afløbsinstallationer

 

 Thermwork
 Thermwork
 Thermwork
 Thermwork
 Thermwork
 Thermwork
 Thermwork
 Thermwork
 Thermwork

 

Det er vigtigt at være opmærksom på tilstanden af ejendommens vand- og afløbsinstallationer. Ved at vedligeholde installationerne og sørge for udskiftning af rørene, når levetiden er ved at være opbrugt, sikres forsyningen til køkken og badeværelse og dermed mange af de vigtigste funktioner i boligen. En anden vigtig grund til at sørge for, at installationerne er i god stand er, at man kan undgå vandskader i bygningen, som kan opstå, hvis der opstår en utæthed pga. gennemtæringer på rørene.

Ofte er rørene placeret skjult i en skakt eller en rørkasse, over nedhængte lofter eller delvist i køkkenskabe, hvilket gør det svært at holde øje med rørenes tilstand. Vandrørene kan også være isoleret, så man ikke kan se rørets overflade og derfor ikke vurdere tilstanden. Hos Thermwork kan vi hjælpe med, at vurdere tilstanden af ejendommens vand- og afløbsinstallationer og rådgive om, hvornår der bør udføres tiltag. Hvis der er tvivl om rørenes tilstand og forventede restlevetid kan der udtages en rørprøve, der kan vise, hvordan rørene ser ud inde i og hvor meget af rørets oprindelige materialetykkelse, der er tilbage, hvilket kan fastlægge den forventede restlevetid.

Er rørene i mindre god stand, er det vigtigt at planlægge en udskiftning, så man er på forkant og undgår risiko for utætheder. Der er i de fleste tilfælde en del følgearbejder, hvor bl.a. evt. rørkasser, lofter m.m., der skjuler rørene, de- og genmonteres, for at håndværkerne kan komme til at udskifte rørene. Udgifterne til følgearbejder er normalt en stor del af det beløb, det koster at udskifte rørene. Vand- og afløbsrør står i mange tilfælde samlet, og det er derfor de samme følgearbejder, der skal udføres, for at man kan komme til begge typer rør. Derfor udskiftes vand- og afløbsrør ofte ad samme omgang, for ikke at have udgiften til følgearbejderne to gange.

Udskiftning af vand- og afløbsinstallationer berører nogle af de vigtigste rum i boligen. Den periode, hvor rørene udskiftes, vil derfor give en lidt anderledes hverdag, hvor nogle af de normale funktioner ikke er tilgængelige. Det er vigtigt, at udskiftningen planlægges og gennemføres, så beboerne i ejendommen får så få gener i forbindelse med, at der arbejdes i deres bolig, og at vand- og afløb er midlertidigt ude af drift. Ofte vil man opstille en toilet- og badevogn ved ejendommen, som kan benyttes, mens ens eget toilet og bad ikke er i funktion. Typisk vil der også kunne etableres nogle midlertidige muligheder for, at der kan tappes vand i trappeopgangen, hvilket hjælper til, at man i perioden vil kunne bruge køkkenet i et vist omfang. Når der skal udføres arbejde i køkken og badeværelse, som er centrale for boligens funktion, er det vigtigt, at processen forløber nemmest muligt for beboerne. Dette kræver at både rådgiver og håndværkere har erfaring i, hvordan man mest hensigtsmæssigt udfører arbejde i beboede boliger, så beboerne oplever, at perioden med udskiftningen forløber tilfredsstillende.

Skal rørene udskiftes, bør der udarbejdes et projektmateriale for opgaven, så omfanget af arbejdet er klart defineret, og der kan indhentes konkurrencepriser. Vi har været med til udskiftning af vand- og afløbsrør i mange ejendomme og har god erfaring på området og kan rådgive jer i hele forløbet med vurdering af rørenes tilstand og nødvendige tiltag, udarbejdelse af projektmateriale, indhentning af tilbudspriser og kontraktskrivning med entreprenør, byggeledelse herunder økonomisk styring, tilsyn og kvalitetssikring samt aflevering og opfølgning på evt. uregelmæssigheder.

Når installationerne udskiftes, kan der være fordele i at placere eller udføre installationerne anderledes end de eksisterende. Dette bør klarlægges, så man opnår det bedst mulige resultat. Fx kan rør i loftrum eller rør i bruseområdet med fordel oftest flyttes til an anden placering eller rør, der står utilgængeligt bag en væg evt. flyttes ud foran væggen. Faldstammer, der er svært tilgængelige, kan evt. strømpefores i stedet for at udskiftes. Forholdene og mulighederne bør vurderes nøje, så resultatet af udskiftningen bliver den bedst mulige løsning.

AB Tjørnevang

A/B Tjørnevang

Udskiftning af vandinstallationer i køkkener

Dikonissestiftelsen

Diakonissestiftelsen

Udskiftning af vand- og afløbsinstallationer

Tranehaven

BO-VEST afd. Tranehaven

Udskiftning af vand- og afløbsinstallationer

Albertslund Nord

BO-VEST afd. Albertslund Nord

Prøveopgange for fornyelse af faldstammer ved udskiftning 

EF Niels Finsens Allé 100

E/F Niels Finsens Allé 100

Udskiftning af vand- og afløbsinstallationer

DSC02539

A/B Ryesgade 77 m.fl.

Udskiftning af vand- og afløbsinstallationer