Thermwork

Termografi

 Thermwork
 Thermwork
 Thermwork
 Thermwork
 Thermwork
 Thermwork
 Thermwork
 Thermwork
 Thermwork

 

Termografering kan effektivt vise, hvor ejendommen utilsigtet taber mest energi til omgivelserne og dermed, hvor det er mest fordelagtigt at sætte ind med energiforbedrende tiltag. Vi har det nyeste termograferingsudstyr, opdateret uddannelse, certificering i termografi og god erfaring i at udføre termografering på de fleste typer ejendomme.

Ved en termograferingsundersøgelse tages billeder af ejendommen med et termografikamera, som registrerer infrarød stråling. Billeder, taget med termografikameraet, viser kulde og varmeforskelle med farver. Den helt store fordel ved termografering er, at den kan vise isoleringsforholdene i bygningskonstruktioner, hvilket normalt ikke er muligt at se, fordi isoleringen normalt er bygget ind konstruktionen.

Termografi af bygningsdele er bedst om vinteren, da den store temperaturforskel mellem ude og inde gør, at der er tydelig forskel på de overfladetemperaturer, som ses på termografibillederne.
Termografi kan også bruges til at finde installationer fx varme og vandrør, der er skjult fx i væg eller gulv eller til at måle overfladetemperaturer på.

Termografering kan evt. bruges i kombination med blower door til at finde utætheder i konstruktioner. Findes der utætheder i konstruktionerne vil der ofte opstå trækgener. Blower dooren kan bruges til at trække luft ind gennem utætheder og derved fremhæve utæthederne, så de bedre ses med termografikameraet. Vi har i mange tilfælde hjulpet med at finde utætheder, der har givet trækgener i boliger. Når utætheder eller dårligt isolerede flader lokaliseres, kan forholdet udbedres, og komforten i boligen kan derved forbedres markant.

Etagehusene

BO-VEST afd. Kanalens Kvarter og Etagehusene

Termografiundersøgelse

Moserne

BO-VEST afd. Moserne

Termografering af gavle