Thermwork

Tag- og facaderenovering

 

 Thermwork
 Thermwork
 Thermwork
 Thermwork
 Thermwork
 Thermwork
 Thermwork
 Thermwork
 Thermwork

 

Renovering af ejendommens tag og facade sikrer både en tæt klimaskærm og giver samtidig ejendommen et visuelt løft, så den fremstår fra sin flotteste side. Tag- og facaderenovering kan også give energimæssige forbedringer af ejendommen, hvis vinduerne udskiftes og tagkonstruktionen efterisoleres, hvilket igen øger komforten for beboerne i ejendommen.

Det er vigtigt at sikre at bygningens klimaskærm er tæt. Med et tæt tag, intakte tagrender samt murværk og vinduer i god stand er bygningen rustet til at modstå de påvirkninger, som sol, vind og nedbør medfører, og som kan nedbryde bygningen.

Tag- og facaderenovering af etageejendommen udføres ofte samlet, fordi arbejderne i de fleste tilfælde kræver, at der opstilles et stillads omkring bygningen. For ikke at skulle have udgiften til stilladset, som er en ret væsentligt udgift, bør tag- og facadearbejder derfor udføres samlet, mens der er opstillet stillads.

I forbindelse med udskiftning af taget vil der ofte være krav om, at taget skal efterisoleres. Den øgede isolering kommer ejendommens øverste boliger direkte til gode i form af mindre varmeforbrug og bedre komfort. Den øgede isolering kan også betyde, at taget vil få et lidt andet udseende end tidligere. Det er naturligvis vigtigt at der findes en løsning, der passer til bygningen. Valg af materialer til tag og undertag er også rigtig vigtigt for, at taget passer til bygningen og får længst mulig levetid. Tætte tagrender og nedløb sikrer at regnvand fra taget ledes effektivt bort fra bygningen til afvanding i jorden.

En facade består at flere delelementer, der kræver vedligeholdelse. En vigtig del af vedligeholdelse af facaden er vinduer, sålbænke og evt. gesimser. Vinduer af træ bør malerbehandles ca. hvert 5.-7. år. Vinduerne bør samtidig gennemgås af en snedker for at sikre vinduernes funktion. Udskiftes vinduerne kan man med fordel vælge træ/aluvinduer, hvis det passer til ejendommens udseende, for at undgå den tilbagevendende malervedligeholdelse, som trævinduerne kræver. Sålbænke og gesimser bør vedligeholdes for at sikre bortledning af vand fra facaden, så facaden ikke misfarves. Er der skader på sten eller udvaskede fuger i murværket, er det vigtigt at sørge for at udbedre skaderne, mens de er små, da vandindtrængning og frost kan få skaderne til at udvikle sig og kræve større reparationer. Er hele eller dele af facaden malerbehandlet vil der ca. hvert 5.-7. år være behov for ny malerbehandling. Ved en facaderenovering ordnes alle disse ting normalt på en gang.

Vi kan hjælpe jer med at få udført tag- og facaderenovering på jeres ejendom, så klimaskærmen bliver bliver bragt i god stand og beskytter mod nedbrydning fra vejrpåvirkning. Samtidig vil en facaderenovering kunne gøre jeres bygning endnu flottere, når den efter renoveringen fremstår opfrisket, flot og velvedligeholdt.

Altaner

Overvejer I altaner i jeres ejendom? En altan kan åbne op for mange muligheder, når man bor i en lejlighed, for lys og luft og ekstra plads. Vi kan hjælpe jer med at få den planlagt og være med under byggeprocessen.

Hvis der er placeret en radiator under vinduet, hvor der skal etableres udgang til altanen, vil der være behov for at finde en ny placering til radiatoren og ny rørføring. Det kan vi selvfølgelig også hjælpe med at løse, så boligen fortsat har tilstrækkelig varme.

AB Irmingersgade 9 13

A/B Irmingersgade 9-13

Udskiftning af tagvinduer

AB Smallegade 28

A/B Smallegade 28

Tag- og facaderenovering

DSC02539

A/B Ryesgade 77 m.fl.

Tag- og facaderenovering