Thermwork

Kloak, dræn og fugtsikring

 

 Thermwork
 Thermwork
 Thermwork
 Thermwork
 Thermwork
 Thermwork
 Thermwork
 Thermwork
 Thermwork

 

For at holde kælderen sund og tør er det vigtigt at sørge for, at forholdene omkring bygningens kloak og fugtsikring af kælderen er i orden. Hos Thermwork kan vi rådgive og hjælpe dig med kloak og fugtsikring både ved nyetablering og ved renovering lige fra undersøgelse og fastlæggelse af løsningsmodel indtil arbejdet er udført og i drift på din ejendom.

Kloak

Det er vigtigt at være opmærksom på kloakkens tilstand. Hvis der opstår skader på kloaksystemet kan det give anledning til driftsproblemer, hvor ejendommens spildevand ikke kan ledes planmæssigt væk fra ejendommen, der kan forekomme opstuvning af spildevand i bygningen, der kan ledes spildevand ud i jorden og evt. opfugte bygningen, og der kan opstå problemer med rotter i ejendommen. Derfor bør man med jævne mellemrum få kontrolleret kloakken ved en TV-inspektion, hvor kloakken filmes med et kamera og evt. skader registreres. På baggrund af TV-inspektionen kan det fastlægges, om der er behov for reparationer eller om en udskiftning af systemet bør overvejes, hvis systemet er meget gammelt, og der er mange skader.

Hvis din ejendom har fået foretaget en TV-inspektion indenfor de seneste ca. fem år, kan det ud fra den vurderes, om der er behov for reparationer. Hvis ikke der findes en relativt ny TV-inspektion, kan vi hjælpe med at definere opgaven, finde egnede inspektionsfirmaer og indhente priser på TV-inspektion af kloakken. Når TV-inspektionsmaterialet foreligger, kan vi se det i gennem og vurdere, hvilke tiltag, der evt. er nødvendige.

I forbindelse med arbejder på kloakken skal det overvejes hvilke foranstaltninger, der skal gøres for at sikre ejendommen mod problemer med rotter og problemer med opstuvning i kloakken, der kan føre til oversvømmelser i kælderen fx i forbindelse med skybrud.

Skal der udføres et større antal reparationer eller en udskiftning af kloakken, bør der udarbejdes et projektmateriale for opgaven, så omfanget af arbejdet er klart defineret, og der kan indhentes konkurrencepriser.

Vi har på baggrund af samarbejde med mange ejendomme god erfaring i kloakarbejder og kan rådgive jer i hele forløbet med vurdering af kloakkens tilstand og nødvendige tiltag, udarbejdelse af projektmateriale, indhentning af tilbudspriser og kontraktskrivning med entreprenør, byggeledelse herunder økonomisk styring, tilsyn og kvalitetssikring samt aflevering og opfølgning på evt. uregelmæssigheder

Hvis der skal graves op til udskiftning af en eksisterende kloak, bør det overvejes, om der samtidig skal udføres fugtsikring, fordi en del af gravearbejdet til hhv. kloak og fugtsikring sandsynligvis vil overlappe hinanden og udgiften til en del af arbejdet dermed spares.

Fugtsikring

En fugtig kælder er ikke rar at gå ned i, og mulighederne for at udnytte den er begrænsede. Men det største problem med en fugtig kælder er, at fugtproblemerne kan sprede sig til længere oppe i bygningen. Derfor er det vigtigt at sætte ind med tiltag, som kan sikre kælderen mod fugt.

I ældre ejendomme er kælderydervæggen opbygget af materialer, der leder fugten. Man kan ofte se på kælderydervæggen at den er fugtpåvirket ved at der trænger hvide saltudtræk ud og pudslaget begynder at skalle af både på væggen i kælderen og i nogle tilfælde udvendigt på ejendommens underfacade. Etageadskillelsen mellem kælderen og stueetagen indeholder i ældre ejendommen ofte trædele. Hvis fugten med tiden stiger tilstrækkeligt højt op i kælderydervæggen vil trædelene i etagedækket blive påvirket og nedbrudt. Evt. svampe- og rådangreb, som er opstået på grund af fugten i kælderen kan påvirke ejendommens stueetage.

Ved at fugtsikre kælderen kan fugten holdes væk fra kælderydervæggen. Suppleres samtidig med udluftning og opvarmning af kælderen, kan en fugtig kælder blive forvandlet til en sund og tør kælder. Der findes mange metoder til fugtsikring, og der afhængig af hvorfra den enkelte ejendom er påvirket af fugt, kan en kombination af flere metoder, være løsningen.

Thermwork har været med til at afhjælpe fugtproblemer i flere ejendomme, og vi vil i langt de fleste tilfælde anbefale, at kælderen fugtsikres ved montering af udvendig isolering af kælderydervæggene med et diffusionsåbent materiale, etablering af omfangsdræn omkring bygningen suppleret med etablering af øget udluftning og opvarmning af kælderen. Vi rådgiver jer meget gerne i forbindelse med fugtsikring af jeres kælder, og kommer gerne indledningsvis og besigtiger jeres kælder for en vurdering af behovet for fugtsikring.

Hvis der skal graves op til udvendig fugtsikring af kælderen, bør kloakkens tilstand samtidig undersøges, fordi en del af gravearbejdet til hhv. fugtsikring og kloak sandsynligvis vil overlappe hinanden og udgiften til en del af arbejdet dermed spares.

EF Faksegade

E/F Faksegade 22/Nordre Frihavnsgade 20

Fugtsikring og omfangsdræn, udskiftning og strømpeforing af kloak, rådskadeudbedring i kælder samt renovering af trappeopgange

Moserne

BO-VEST afd. Moserne

Udskiftning og strømpeforing af kloak

Albertslund Nord

BO-VEST afd. Albertslund Nord

Strømpeforing af regnvandsledninger og udskiftning af brønde

AB Godthåbsvej 10A C

A/B Godthåbsvej 10A-C

Fugtsikring og omfangsdræn, udskiftning og strømpeforing af kloak samt rådskadeudbedring i kælder

AB Englandsvej 4

A/B Englandsvej 4

Udskiftning af kloak

 

AB Smallegade 28

A/B Smallegade 28

Fugtsikring og omfangsdræn, udskiftning og strømpeforing af kloak samt rådskadeudbedring i kælder

AB Falkoner Allé 58

A/B Falkoner Allè 58 A-D

Udskiftning og strømpeforing af kloak

 

AB Irmingersgade 9 13

A/B Irmingersgade 9-13

Fugtsikring og omfangsdræn samt udskiftning af kloak

AB Blegdammen

A/B Blegdammen

Fugtsikring og omfangsdræn samt udskiftning og strømpeforing af kloak

DSC02539

A/B Ryesgade 77 m.fl.

Fugtsikring og omfangsdræn samt udskiftning af kloak