Thermwork

Helhedsplaner

 

 Thermwork
 Thermwork
 Thermwork
 Thermwork
 Thermwork
 Thermwork
 Thermwork
 Thermwork
 Thermwork

 

En helhedsplan er en samlet plan, der beskriver, hvordan et almennyttigt boligområde gives et generelt løft. Helhedsplanen omfatter fysiske forandringer, der giver beboerne bedre boligforhold og muligheder i ejendommen. Ved gennemførelsen af en helhedsplan foretages derfor forbedringer på mange områder på en gang fx lejlighedssammenlægning, facaderenovering og nye badeværelser. Målet med helhedsplanen og det generelle fysiske løft er, at der samtidig sker et løft af de sociale forhold blandt beboerne i boligområdet. Landsbyggefonden giver tilskud til gennemførelsen af helhedsplanen.

Ved udarbejdelsen af helhedsplanen ser man på tilstanden af ejendommen og udvælger de områder, der er vigtigst at sætte ind på, for at forbedre forholdene i ejendommen generelt. Hvis der registreres eller allerede er kendte forhold, som vurderes at give anledning til problemer generelt i ejendommen, udføres der ofte en nærmere undersøgelse for at afdække omfanget af problemet i forbindelse med helhedsplanen.

Vi deltager i helhedsplaner for boligselskaber i samarbejde med en arkitekt og evt. også andre ingeniører. Vores arbejdsområder ved helhedsplaner er typisk renovering af vand-, varme- og afløbsinstallationer, ventilationsforhold, kloak, fugtsikring, tætning af konstruktioner og efterisolering. I forbindelse med nærmere undersøgelser fastlægger vi tilstand, skader eller utætheder i konstruktioner.

Den Grønne Trekant 2

LEJERBO afd. Den Grønne Trekant

Opførelse af ny genbrugsstation

Blokland

BO-VEST afd. Blokland

Udarbejdelse af helhedsplan