Thermwork

Blower Door

 

 Thermwork
 Thermwork
 Thermwork
 Thermwork
 Thermwork
 Thermwork
 Thermwork
 Thermwork
 Thermwork

 

Med vores blower door udstyr kan vi udføre tæthedsprøvninger af nybyggede boliger, hvor bygningsreglementets tæthedskrav skal opfyldes. Med blower door kan skabes et under- eller overtryk i en bolig, som kan afsløre evt. utætheder. I kombination med termografi eller røg kan vi også hjælpe med at finde utætheder i bygningsdele i både nye og ældre byggerier.

Utætheder kan både være i klimaskærmen eller i et lejlighedsskel. Ved utætheder i klimaskærmen vil der kunne trænge kulde ind bygningen, og der vil derfor blive øget behov for opvarmning samt kunne opstå trækgener. Ved utætheder mellem lejlighedsskel vil der kunne trænge lugtgener fra fx madlavning og rygning fra en bolig til en anden. I forhold til røgspredning i tilfælde af brand er det også vigtigt at være opmærksom på evt. utætheder. Både utætheder i klimaskærm og i lejlighedsskel kan være aktuelt i både nybyggede og ældre ejendomme.

Ved trykprøvning af nybyggede boliger anvender vi blower dooren til at lave en tæthedsprøvning og udarbejder en rapport, der viser hvor tæt boligen er. Vi udfører tæthedsprøvninger af boliger til en fast pris på hele Sjælland, se under ”Priser” i menuen ”Om Thermwork”.
Skulle boligen vise sig ikke at kunne overholde de stillede tæthedskrav, kan vi hjælpe med at lokalisere de steder, hvor der skal udføres ekstra tætning.

Ved hjælp af røg eller termografikamera i kombination med under- eller overtryk skabt med blower dooren kan evt. utætheder ses og dermed lokaliseres. Bruges blower door i kombination med røg, vil røgen trænge ind/ud gennem evt. utætheder, når der skabes et under-/overtryk med blower dooren. Bruges blower door i kombination med et termografikamera, kan termografikameraet vise, hvor der er temperaturforskelle. Temperaturforskellene kan gøres tydeligere ved, at der med blower dooren simuleres en kraftig blæst og skabes under-/overtryk, så der vil trænge større mængder luft ind/ud gennem utætheden, som afkøler overfladerne i nærheden af utætheden. Derefter kan utætheden lokaliseres nærmere, fx ved at konstruktionen åbnes og der kan udføres tætning.

Etagehusene

BO-VEST afd. Kanalens Kvarter og Etagehusene

Tæthedsprøvning med Blower Door